+386 7 49 74 445 info@lastinski-pak.com

Lastinski Pak, Veliki Podlog 47b, 8273 Leskovec pri Krškem

Varovanje okolja

S spoštovanjem do narave.

Certifikat FSC®

V podjetju delujemo v skladu z načeli, ki jih v zvezi s trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi narekuje svetovno priznana organizacija Forest Stewardship Council® (FSC®). Pridobili smo tudi ustrezen certifikat FSC®, ki ga stalno obnavljamo.

Forest Stewardship Council® (FSC) je mednarodna, neodvisna in neprofitna organizacija, ki promovira trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Osnovna vizija navedene organizacije je, da svetovni gozdovi zadovoljujejo socialne, ekološke in ekonomske pravice sedanjih generacij, ne da bi ogrožale pravice bodočih generacij. Poslanstvo FSC je promocija družbeno koristnega, okoljsko sprejemljivega in ekonomsko upravičenega upravljanja svetovnih gozdov.

FSC® je vzpostavil mednarodni sistem za certifikacijo gozdov, v katerega so zajete tri vrste FSC® certifikacije. V našem podjetju imamo certifikat FSC® Chain of Custody (krajše FSC® CoC), ki je namenjen sledenju gozdnih proizvodov skozi celotno proizvodno verigo.

Barve na vodni osnovi

V podjetju pri tisku uporabljamo samo barve na vodni osnovi. Takšne barve so okolju in človeku neškodljive.

Čistilna naprava

S pomočjo procesov obarjanja in koagulacije lahko pigmente in dodatke v barvi odstranimo.

Ker uporabljamo barvo na vodni osnovi, je rezultat voda, ki jo lahko spustimo v kanalizacijo in pa odpadek, ki ga odstranimo.

Uradni podatki

LASTINSKI PAK d.o.o.
Veliki Podlog 47b
8273 Leskovec pri Krškem

+386 7 49 74 445
ID za DDV: SI56846681
MŠ: 2366398000
Več »

Stopite v stik